₪5,935
עוד ₪14,065 להשגת היעד
תרומת סולידריות לקופת המאבק 2018
מאבק סוציאליסטי לא מקבלת מימון מטייקונים, מהממשלה או מקרנות הון. תמכו בנו, שתפו והצטרפו אלינו לבניית אלטרנטיבה סוציאליסטית.
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
X


לינקים
עדכונים מהעולם על המהפכה האזורית
רשימת הפניות לכמה כתבות מעניינות שהתפרסמו באחרונה, באנגלית, באתרים של ארגון ה־CWI, הארגון הבינלאומי שתנועת מאבק סוציאליסטי חלק ממנו — והפעם על הגל המהפכני ששוטף את המזרח התיכון: Region-wide revolution of the Arab people Where now for the Egyptian revolution? The Egyptian working class enters the revolutionary process Iran: New protests challenge brutal repression Yemen: A growing and unifying mass opposition movement Bahrain: Protesters remain defiant Egypt: Workers are demonstrating their strength Iraq: “Down with Barzani – Game over!”

הדפסה
תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.