₪5,935
עוד ₪14,065 להשגת היעד
תרומת סולידריות לקופת המאבק 2018
מאבק סוציאליסטי לא מקבלת מימון מטייקונים, מהממשלה או מקרנות הון. תמכו בנו, שתפו והצטרפו אלינו לבניית אלטרנטיבה סוציאליסטית.
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
X


למה הצטרפתי לתנועת מאבק סוציאליסטי
ה"רומן" שלי עם תנועת מאבק סוציאליסטי התחיל בזמן מאבק העובדות הסוציאליות לפני קצת יותר משנה. בתקופת המאבק נחשפתי ראשית לפעילי התנועה, שהביעו סולידריות ותמכו בציבור העו״סיות לכל אורך הדרך

הדפסה

תוצאותיו המבזות של מאבק העובדות הסוציאליות היו מבחינתי רק דוגמה אחת מני רבות למדיניות האנטי־חברתית ההולכת ומתרחבת ללא רסן, אשר כעובדת סוציאלית קהילתית אני נתקלת באופן יומיומי בהשלכותיה המתעצמות. אלו מתבטאות, בין היתר, בהעמקה מתמשכת של מימדי העוני והפערים החברתיים, לצד יצירת בעיות חברתיות חדשות כגון חוסר ביטחון תזונתי ותעסוקתי.

התסכול והכעס ממציאות זו חידדו עבורי את הכישלון והעיוות הטמונים במדיניות הכלכלית־חברתית הקיימת והובילו אותי לחפש אלטרנטיבה אידיאולוגית ומעשית. אלטרנטיבה לשיטה הקפיטליסטית בדמות חברה סוציאליסטית דמוקרטית, משוחררת מזוועות העוני, הניצול, האפליה, הדיכוי, הגזל, הגזענות ועוד; אלטרנטיבה שתתבסס על סולידריות ושותפות אמיתית בין בני־אדם, ללא הבדל דת, גזע או מין; אלטרנטיבה של מאבק מאוחד ורחב במקום מאבקים פרופסיונאליים שמשרתים את מדיניות ה"הפרד ומשול". את האלטרנטיבה הזאת מצאתי במאבק סוציאליסטי!   


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.