₪5,935
עוד ₪14,065 להשגת היעד
תרומת סולידריות לקופת המאבק 2018
מאבק סוציאליסטי לא מקבלת מימון מטייקונים, מהממשלה או מקרנות הון. תמכו בנו, שתפו והצטרפו אלינו לבניית אלטרנטיבה סוציאליסטית.
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
X


מדיניות העוני של ממשלת נתניהו
1.8 מיליון בני־אדם בישראל מוגדרים רשמית כעניים. מחציתם עובדים. מדובר בכ־23% מהאוכלוסייה, קרוב לרבע. לפי נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב־17 באוקטובר, קרוב לשליש (31%) מהאוכלוסייה היו בשנת 2010 מתחת לקו העוני או בסיכון גבוה להידרדר לעוני (הכנסה פנויה לנפש של פחות מ־2,316 שקל). מדובר בזינוק בהשוואה ל־27% בשנת 2000. גם דו״ח העוני של הביטוח הלאומי ב־2011 העיד על התרחבות מימדי העוני, בייחוד בקרב משפחות צעירות. במזרח ירושלים מגיע שיעור העוני ל־78%, כתוצאה ממדיניות אפליה ממשלתית, ובגדה המערבית וברצועת עזה המצב כמובן חמור אף יותר בהשוואה למדדים הישראליים. זו מורשת ממשלת נתניהו.

הדפסה
תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.