English العربية RSS יוטיוב טוויטר פייסבוק
X
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
 


חוק מס דירה שלישית ומעלה

מצוקת הדיור לא תיפתר ללא בניית דיור ציבורי
כלל לא מופרך שבעלים של מספר דירות להשכרה ינסו לגלגל את המס החדש על השוכרים באמצעות העלאת מחירי השכירות

הדפסה

באמצע אוקטובר, שר האוצר משה כחלון סיכם עם יו״ר הכנסת יולי אדשלטיין כי המיסוי החדש על בעלי דירות מדירה שלישית ומעלה ייכלל בחוק ההסדרים המצורף לתקציב החדש.

כחלון מייחצ״ן את המהלך כאמצעי להורדת מחירי הדיור בישראל, שעלו בתקופת כהונתו במשרד האוצר ובראשות "קבינט הדיור", ועדת השרים לענייני דיור, ב־6.8% (לפי נתוני הלמ״ס בין אוגוסט 2015 לאוגוסט 2016(.

בכנס לשכת רואי החשבון כחלון הסביר את מטרת המס החדש: "יש לנו אתגר, קוראים לו דיור, וצריך לטפל בו במלקחיים. פעם בצד ההיצעים ופעם בצד הביקושים". כלומר לשיטתו המס החדש יביא להגדלת היצע הדירות בשוק מה שיביא בתורו לירידת מחירים.

אך גם במידה וישוחררו דירות למכירה מדובר במאגר של רק כמה עשרות אלפי דירות שלא ברור כמה מהן תימכרנה. בנוסף לכך כלל לא מופרך, כי בעלים של מספר דירות להשכרה ינסו לגלגל את המס החדש על השוכרים באמצעות העלאת מחירי השכירות.

גם הניסיון להציג את המהלך של כחלון כהעברה של נטל המס מהעובדים והעניים לכרישי נדל״ן אינו עומד במבחן התוצאה. שיעור המס שיחול על מי שמחזיק בשלוש דירות ומי שמחזיק בעשרות דירות יהיה זהה. כרישי הנדל״ן הגדולים באמת — הטייקונים ששולטים בתאגידי הבנייה ובתי האחזקות — צריכים לפי כחלון לשלם דווקא פחות מס! "מס חברות במדינת ישראל הוא גבוה", הסביר כחלון בכנס רואי החשבון, "הורדנו [את מס] מ־26.5% ל־25%, נרד עד 2018 ל־23%".

הדרך היעילה להורדת מחירי הדיור עוברת בבנייה מאסיבית של דיור ציבורי איכותי, לצד הנהגת פיקוח על שכר דירה. שני המהלכים גם יחד יכולים להביא לירידת מחירים בשוק הדיור הפרטי תוך זמן קצר יחסית.

אחת הסיבות לזינוק במחירי הדיור בשנים האחרונות היא הפיכתו של שוק הנדל״ן לאפיק השקעה מניב עבור בעלי ההון, על רקע משבר כלכלי בינלאומי המצמצם אפיקי השקעה רווחיים בארץ ובחו״ל.

שורה של כלכלנים מזהירים כי במצב שנוצר נפילה חדה במחירי הדיור תפוצץ את בועת הנדל״ן ותגרום למיתון. זה רק מדגיש כי יש להפסיק את הכאוס שכלכלת השוק גורמת ולהחליף אותה בכלכלה סוציאליסטית שתנוהל בצורה מתוכננת ורציונאלית לטובת הצרכים של כלל החברה.

*   מתוך עיתון "המאבק", נובמבר 2016תקציב 2016–2017
כחלון רוצה להפוך את ישראל למקלט מס
13.11.2016

"דורשים דיור בר השגה"
מאות הפגינו בת״א במחאה על מחירי הדיור
21.08.2016

מצוקת הדיור
למה אין מקום במעונות הסטודנטים?
10.05.2016


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון.
התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

תנועות אחיות שלנו ברחבי העולם