English العربية RSS יוטיוב טוויטר פייסבוק
X
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
 


טירוף קפיטליסטי

צעירי העולם נידונים לאבטלה
שליש מצעירי העולם בגילאי 15–24 מחוסרי עבודה, והנתון צפוי עוד לזנק

הדפסה

לפי דו״ח שפירסם הבנק העולמי לשנת 2016, שליש מצעירי העולם בגילאי 15–24 מובטלים.

הנתון הזה עתיד עוד לזנק: כמיליארד צעירים בגילאים אלה צפויים להיכנס לשוק העבודה בעשור הקרוב, אך על בסיס המגמות הקיימות רק 40% מהם יצליחו למצוא עבודה. כלומר, דרושות עוד 600 מיליון מישרות כדי להבטיח פרנסה למי שייכנסו לשוק העבודה בשנים הקרובות.

המשבר הזה לא נובע מעודף ידיים עובדות. להפך, ברוב העולם יש צורך קריטי בעוד מורים, רופאות, אחיות וכו׳. אך השיטה הקפיטליסטית אינה פועלת בהתאם לצורכי החברה אלא על פי אינטרס הרווח של בעלי ההון.

במקום לקצר את שבוע העבודה — מבלי לפגוע בשכר — ולחלוק את העבודה עם המוני המובטלים, עובדים בכל העולם נדרשים לעבוד יותר שעות כדי למקסם את רווחי הבוסים. במקום שההתפתחות הטכנולוגית תוריד את עומס העבודה, תחת הקפיטליזם היא צפויה להביא לחיסול מישרות ולהחרפת האבטלה.

*   מתוך עיתון "המאבק", פברואר 2017טירוף קפיטליסטי
שמונת עשירי העולם = מחצית האנושות
12.02.2017

טירוף קפיטליסטי
משבר האקלים עלול לדרדר מיליונים לעוני
17.11.2016

טירוף קפיטליסטי
שליש מהמזון בעולם הולך לפח
03.09.2016


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון.
התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

תנועות אחיות שלנו ברחבי העולם