English العربية RSS יוטיוב טוויטר פייסבוק
X
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
 
תנועת מאבק סוציאליסטי
על מה
אנחנו
נאבקים
ונאבקות?

תנועת מאבק סוציאליסטי נאבקת למען צדק חברתי, שלום ושוויון — למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, משוחררת מזוועות העוני, הניצול, האפליה, הכיבוש, המלחמות והרס הסביבה.

התנועה שותפה בוועד לאינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

הדרישות שמקדמת התנועה כוללות:
יוקר המחיה ופרנסה
 • העברת נטל המס מהעובדים והעניים לבעלי ההון. ביטול כל הטבות המס לתאגידים הגדולים וכל ההפחתות במס החברות.
 • הקמת ועד בכל מקום עבודה אפשרי. חיסול ההעסקה הקבלנית, מעבר גורף להעסקה ישירה והסכמים קיבוציים. הבטחת הביטחון התעסוקתי והזכויות של כל עובד/ת מהיום הראשון לעבודה.
 • מאבק לתוספות שכר ולהעלאת שכר המינימום לכל, ללא אפליה, ל־30 שקל לשעה/5,600 שקל לחודש, לקראת העלאות נוספות. קיצור שבוע העבודה ל־35 שעות ללא פגיעה בשכר.
 • הכפלת קיצבת הזיקנה כצעד בדרך לקיצבת קיום לגמלאים. הבטחת פנסיה לכל עובד/ת במימון המעביד והמדינה. להוציא את הפנסיות מהבורסה! הורדת גיל הפרישה ל־60 לנשים ולגברים כאחד.
 • סוף להתקפות על העבודה המאורגנת! כן לוועדים וארגוני עובדים חזקים ודמוקרטיים. הבאת הסכמים להכרעת העובדים, בחירה סדירה של נציגים והגבלת שכרם לשכר עובדים מהשורה.
השירותים החברתיים
 • סוף לייבוש התקציבי! כן לתקצוב מלא של השירותים החברתיים, שיינתנו באופן שוויוני ויופעלו תחת ועדים מנהלים דמוקרטיים, אחריותיים, שיכללו נציגויות מטעם עובדי ומשתמשי השירותים.
 • לא להפרטה! להלאים מחדש את כל הנכסים והשירותים הציבוריים שהופרטו, תוך תשלום פיצויים בכפוף להוכחת צורך. הלאמת הגז ומשאבי הטבע, והשקעה מסיבית במעבר לאנרגיה נקייה.
 • השכלה ציבורית איכותית בחינם לכל גיל. מערכת חינוך אחת, שוויונית, פלורליסטית ודמוקרטית, ללא הפרדה או כפייה לאומית, דתית או עדתית. ביטול שכר־הלימוד והנהגת מלגות קיום.
 • שירותי בריאות ציבוריים מתקדמים לכל, ללא אפליה. הכללת כל תרופה וטיפול נחוצים בסל הבריאות, תחת פיקוח ציבורי דמוקרטי, כך שיינתנו ללא תשלום. כן לתוספות תקנים, לא לשר״פ!
 • סוף לייבוש הדיור הציבורי! תוכנית לבנייה ציבורית ירוקה, רחבת היקף, של דיור נאות בבעלות ציבורית להשכרה בזול לכל דורש/ת ללא אפליה. סוף לאפליה הגזענית בדיור ובקרקעות.
זכויות ומאבק ב"הפרד ומשול"
 • לבטל כל חקיקה שדורסת את חירויות האזרח. כן לזכות המחאה, ההתארגנות והשביתה. סוף לאלימות המשטרתית. הפרדת דת ומדינה.
 • מאבק נגד כל אפליה, הסתה ודיכוי על רקע לאום, אתניות, דת, נטייה מינית, זהות מגדרית, מוגבלות פיזית או נפשית, וכל רקע אחר של דעה קדומה. הבטחת שכר שווה על עבודה שווה!
 • די ל"הפרד ומשול"! מאבק משותף של עובדים ועובדות, יהודים וערבים. שוויון זכויות מלא בכל התחומים לציבור הערבי־פלסטיני בישראל. לא למתווה פראוור לנישול ערביי הנגב!
 • הבטחת שוויון זכויות אמיתי ושכר שווה לנשים. סוף להדרה! ביטול ועדות ההפלה — זכותה של אישה להחליט האם ומתי להביא ילדים. קידום חינוך והסברה למניעת הטרדות ותקיפות מיניות.
 • בעד הזכות למקלט מדיני. כן לשיקום שכונות, לא לרדיפת מבקשי מקלט ומהגרים.
סוציאליזם, סולידריות בינלאומית ושלום
 • חלופה למפלגות ההון: הקמת מפלגה סוציאליסטית של ציבור העובדים, יהודים וערבים, שתלכד ותוביל את המאבקים החברתיים ואת המערכה נגד שלטון ההון ולמען צדק חברתי, שלום ושוויון.
 • כן לממשלה סוציאליסטית של ה־99%, יהודים וערבים, שתעביר לבעלות ציבורית את הבנקים ותאגידי הענק השולטים במשק, שיופעלו תחת פיקוח וניהול דמוקרטיים של ציבור העובדים.
 • מעבר לתכנון סוציאליסטי דמוקרטי של המשק לרווחת כלל החברה, תוך שמירה על הסביבה.
 • כן לשלום, לא לכיבוש, להתנחלויות ולסגר על תושבי עזה. מאבק למדינה פלסטינית סוציאליסטית שוות זכויות לצד ישראל סוציאליסטית, כחלק מהמאבק למזרח תיכון סוציאליסטי ודמוקרטי.
 • מאבק לעולם סוציאליסטי, שיבטיח פרנסה, רווחה, שוויון ושלום, במקום אבטלה, עוני, אפליה, ניצול, דיכוי, מלחמות ומשבר סביבתי.תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון.
התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

תנועות אחיות שלנו ברחבי העולם