English العربية RSS יוטיוב טוויטר פייסבוק
X
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
 
סטודנטים
ניצחון למרצים
הסתיימה השביתה במכון הטכנולוגי חולון
בהמשך להישג של השביתה בעמק יזרעאל, גם מאבק המרצים מן החוץ במכון הטכנולוגי חולון השיג הסכם מסגרת, שאושר בהצבעה על־ידי המרצים עצמם
השביתה במכון הטכנולוגי חולון
הסטודנטים הפגינו ודרשו תשובות מההנהלה
כמאתיים סטודנטים מהמכון הטכנולוגי חולון הפגינו מול משרדי ההנהלה שמסרבת להיענות לדרישת המרצים השובתים במכללה ■ סטודנטית שנה ג׳: "יש פה כ־4,000 סטודנטים במכללה. אם כולנו נקום ונגיד שאנחנו רוצים שההנהלה תחתום על ההסכם – זה יקרה"
מאבקי המרצים "מן החוץ"
ניצחון בעמק יזרעאל, השביתה בחולון נמשכת
במכללת עמק יזרעאל הושג הסכם מסגרת מול ההנהלה ■ השביתה במכון הטכנולוגי חולון נכנסה לשבוע הרביעי
השביתה במכון הטכנולוגי חולון
הסטודנטים הצטרפו למאבק ופתחו בשביתה
מרצים וסטודנטים הפגינו לתמיכה בשביתת המרצים מן החוץ ■ אגודת הסטודנטים הכריזה על שביתה ללא הגבלת זמן לאות סולידריות ובדרישה לשקיפות תקציבית
האוניברסיטה העברית
האגודה צריכה להילחם על העתיד שלנו!
בתחילת ינואר נערכו בחירות לאגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית ■ ארי נויהיוזר, פעיל מאבק סוציאליסטי, התמודד לאגודה
חינוך
בוטל הקיצוץ המפלה במכללות הערביות להוראה
משרד המשפטים ביטל את הניסיון של משרד החינוך לתקצב באופן מפלה מכללות ערביות להוראה ■ הצעה להתנגדות לגזירה הגזענית נדחתה באסיפת האגודה, כעת צריך להפיק לקחים
הסטודנטים חוזרים ללמוד
הלימודים באוניברסיטה העברית התחדשו עם עוד גזירה של האוצר
גירעונות תקציביים של האוניברסיטה העברית הביאו לדחיית תחילת הלימודים במוסד בשבוע ■ ההסכם שנחתם עם האוצר פוגע בסטודנטים ובעובדים, ואגודת הסטודנטים צריכה להתנגד לו
סקר התאחדות הסטודנטים
"רוב הסטודנטים לא גומרים את החודש"
לפי סקר חדש של התאחדות הסטודנטים, לרוב הסטודנטים קשה לגמור את החודש ■ רק מאבק במדיניות הניאו־ליברלית של הממשלה יוכל לשנות את המצב
סולידריות בינלאומית
שביתת תלמידים היסטורית בספרד
200 אלף הפגינו ■ פעולות סולידריות התארגנו בשורה של מדינות ■ גם אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים תמכה בשביתה
משרד החינוך מציג
אפליה גזענית בתקצוב סטודנטים ערבים
משרד החינוך החליט לתקצב סטודנטים ערבים להוראה בחצי מהסכום שבו יתוקצבו סטודנטים יהודים ■ ארגוני המורים, הסטודנטים והמרצים צריכים להיאבק בגזירה הגזענית
קיצוצים בקמפוסים
לא לפיטורים של הסגל הזוטר במדעי הרוח
ההנהלות באוניברסיטאות בירושלים ובאר־שבע הודיעו על פיטורי עשרות מרצים סמוך לסיום הסמסטר ■ נחוצה סולידריות מצד אגודות הסטודנטים
מאבק המרצים להוראה
אגודת הסטודנטים בסמינר הקיבוצים צריכה לתמוך במאבק המרצים
האוצר לא מוכן להעביר תוספות שכר למרצים ■ האגודה צריכה לגבות את המאבק כדי להביא לסיומו המהיר לטובת המרצים והסטודנטים
מכללת "סמינר הקיבוצים"
פעיל מאבק סוציאליסטי נבחר לאגודת הסטודנטים
אייל יבלונקו, פעיל מאבק סוציאליסטי, נבחר למועצת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב
מכללת "סמינר הקיבוצים"
האגודה צריכה להילחם על העתיד שלנו!
בסוף החודש יתקיימו במכללת סמינר הקיבוצים בחירות לאגודת הסטודנטיות והסטודנטים ■ אייל יבלונקו, פעיל מאבק סוציאליסטי, מסביר למה הוא מתמודד
המאבק להעסקה ישירה
"הסטודנטים לא מחוסנים מהפיכה לעובדי קבלן"
ראיון עם עלי תולת, יו״ר ועד עובדי הניקיון באוניברסיטת תל אביב וחבר הנהגת ארגון כוח לעובדים
1   2   3   4   5   6   
 
 


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון.
התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

תנועות אחיות שלנו ברחבי העולם