English العربية RSS יוטיוב טוויטר פייסבוק
X
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
 
סטודנטים
סתימת פיות באקדמיה
מה המטרה של הקוד ה"אתי"?
בנט מקדם קוד "אתי" במטרה לסתום פיות למתנגדי כיבוש ■ התנגדות מצד מרצים וסטודנטים גרמה לבנט לסגת באופן חלקי, עכשיו צריך להגביר את הלחץ
הקוד ה"אתי" לאקדמיה
לעצור את סתימת הפיות, להשבית את הלימודים!
פלאייר הסברה שפעילי מאבק סוציאליסטי מפיצים בקמפוסים נגד הקוד ה"אתי" של בנט וכשר
המאבק בהעסקה קבלנית
כן להעסקה ישירה בקמפוסים!
התארגנות ארצית של עובדות ניקיון, סטודנטים ומרצים דורשת קליטה של עובדי קבלן בקמפוסים להעסקה ישירה ■ כחלון והממשלה מבינים רק כוח, וצריך לדרוש מההסתדרות ומארגוני הסטודנטים לעזור להפעיל את הכוח הנחוץ
מאבק המרצים מן החוץ
גם ב"סמינר הקיבוצים" דורשים הסכם קיבוצי
בשורה של מכללות כבר נחתמו הסכמים קיבוציים עם המרצים והמרצות "מן החוץ" ■ אם ההנהלה תסרב לדרישות הבסיסיות היא תתמודד מול מאבק נחוש גם במקרה הזה
ניצחון למרצים
הסתיימה השביתה במכון הטכנולוגי חולון
בהמשך להישג של השביתה בעמק יזרעאל, גם מאבק המרצים מן החוץ במכון הטכנולוגי חולון השיג הסכם מסגרת, שאושר בהצבעה על־ידי המרצים עצמם
השביתה במכון הטכנולוגי חולון
הסטודנטים הפגינו ודרשו תשובות מההנהלה
כמאתיים סטודנטים מהמכון הטכנולוגי חולון הפגינו מול משרדי ההנהלה שמסרבת להיענות לדרישת המרצים השובתים במכללה ■ סטודנטית שנה ג׳: "יש פה כ־4,000 סטודנטים במכללה. אם כולנו נקום ונגיד שאנחנו רוצים שההנהלה תחתום על ההסכם – זה יקרה"
מאבקי המרצים "מן החוץ"
ניצחון בעמק יזרעאל, השביתה בחולון נמשכת
במכללת עמק יזרעאל הושג הסכם מסגרת מול ההנהלה ■ השביתה במכון הטכנולוגי חולון נכנסה לשבוע הרביעי
השביתה במכון הטכנולוגי חולון
הסטודנטים הצטרפו למאבק ופתחו בשביתה
מרצים וסטודנטים הפגינו לתמיכה בשביתת המרצים מן החוץ ■ אגודת הסטודנטים הכריזה על שביתה ללא הגבלת זמן לאות סולידריות ובדרישה לשקיפות תקציבית
האוניברסיטה העברית
האגודה צריכה להילחם על העתיד שלנו!
בתחילת ינואר נערכו בחירות לאגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית ■ ארי נויהיוזר, פעיל מאבק סוציאליסטי, התמודד לאגודה
חינוך
בוטל הקיצוץ המפלה במכללות הערביות להוראה
משרד המשפטים ביטל את הניסיון של משרד החינוך לתקצב באופן מפלה מכללות ערביות להוראה ■ הצעה להתנגדות לגזירה הגזענית נדחתה באסיפת האגודה, כעת צריך להפיק לקחים
הסטודנטים חוזרים ללמוד
הלימודים באוניברסיטה העברית התחדשו עם עוד גזירה של האוצר
גירעונות תקציביים של האוניברסיטה העברית הביאו לדחיית תחילת הלימודים במוסד בשבוע ■ ההסכם שנחתם עם האוצר פוגע בסטודנטים ובעובדים, ואגודת הסטודנטים צריכה להתנגד לו
סקר התאחדות הסטודנטים
"רוב הסטודנטים לא גומרים את החודש"
לפי סקר חדש של התאחדות הסטודנטים, לרוב הסטודנטים קשה לגמור את החודש ■ רק מאבק במדיניות הניאו־ליברלית של הממשלה יוכל לשנות את המצב
סולידריות בינלאומית
שביתת תלמידים היסטורית בספרד
200 אלף הפגינו ■ פעולות סולידריות התארגנו בשורה של מדינות ■ גם אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים תמכה בשביתה
משרד החינוך מציג
אפליה גזענית בתקצוב סטודנטים ערבים
משרד החינוך החליט לתקצב סטודנטים ערבים להוראה בחצי מהסכום שבו יתוקצבו סטודנטים יהודים ■ ארגוני המורים, הסטודנטים והמרצים צריכים להיאבק בגזירה הגזענית
קיצוצים בקמפוסים
לא לפיטורים של הסגל הזוטר במדעי הרוח
ההנהלות באוניברסיטאות בירושלים ובאר־שבע הודיעו על פיטורי עשרות מרצים סמוך לסיום הסמסטר ■ נחוצה סולידריות מצד אגודות הסטודנטים
1   2   3   4   5   6   
 
 


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון.
התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

תנועות אחיות שלנו ברחבי העולם