English العربية RSS יוטיוב טוויטר פייסבוק
X
מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
 
כלכלה
טירוף קפיטליסטי
כמו 80 שנות עבודה בשכר מינימום
נתוני השכר בחברות הגדולות בבורסה מדגישים שהגבלת שכר המנהלים הבכירים היתה קוסמטית בלבד
טירוף קפיטליסטי
שמונת עשירי העולם = מחצית האנושות
לפי דוח חדש של "אוקספם", אי־השוויון העולמי חמור מכפי שהוערך קודם ■ העושר המרוכז בידיהם של 8 האנשים העשירים בעולם שווה לסך הנכסים של מחצית מהאנושות ■ גם בישראל: פער עצום בין המאיון העליון ל־99%
הסכם טיס״א
מפריטים במחשכים
הממשלה מנהלת משא ומתן חשאי על הסכם סחר בינלאומי שיאיץ את הפרטת השירותים הציבוריים ויפגע בסביבה
חוק מס דירה שלישית ומעלה
מצוקת הדיור לא תיפתר ללא בניית דיור ציבורי
כלל לא מופרך שבעלים של מספר דירות להשכרה ינסו לגלגל את המס החדש על השוכרים באמצעות העלאת מחירי השכירות
תקציב 2016–2017
כחלון רוצה להפוך את ישראל למקלט מס
העובדים בישראל לא ירוויחו דבר מהתחרות על ליבם של התאגידים הרב־לאומיים
טירוף קפיטליסטי
שליש מהמזון בעולם הולך לפח
בזמן שכ־800 מיליון בני־אדם סובלים מרעב ומתת־תזונה, כ־1.6 מיליארד טונות של תוצרת נזרקים מדי שנה
תקציב 2017–2018
כחלון מחלק מתנות לתאגידי ההיי־טק הרווחיים בעולם
לממשלה יש מספיק כסף בשביל לממן הנחות במסים לתאגידים, אבל לא בשביל לתקצב את סל הבריאות
טירוף קפיטליסטי
אז גם קרן המטבע לא מאמינה לשקרים של עצמה?
שלושה כלכלנים בכירים של קרן המטבע הבינלאומית טוענים כי "הצעדים הניאו־ליברליים הגדילו את אי־השוויון, וכך העמידו את ההתרחבות הכלכלית בסכנה"
התקציב הדו־שנתי
סדר עדיפויות מעוות בשירות הטייקונים וההתנחלויות
ההטבות לבעלי הון וההשקעה בהתנחלויות מגדילות את נטל המס על העובדים והעניים ומביאות לייבוש מתמשך של השירותים הציבוריים
קיצור שבוע העבודה
כן לשבוע העבודה של 35 שעות ללא פגיעה בשכר
שבוע העבודה בישראל הוא מהארוכים במדינות המפותחות
טירוף קפיטליסטי
המחיר גבוה? אז שלא יאכלו ירקות...
הגדלת התלות של המשק המקומי ביבוא אינה פותרת את הבעיה אלא רק מקצינה אותה
דו״ח יוניצ״ף
פערים אדירים ועוני בקרב ילדים ונוער בישראל
תוצאה בלתי נמנעת של מדיניות ההפרטה והקיצוצים של ממשלת נתניהו ושל קודמותיה
מאבק הגז אחרי פסיקת בג״ץ
נתניהו רוצה לפצות את הטייקונים, אנחנו צריכים לחדש את המאבק
החלטת בג״ץ לא הייתה מתקבלת ללא המחאה נגד שוד הגז ■ עכשיו קיימת הזדמנות לחדש את המאבק נגד כוונת נתניהו לסגור דיל חדש עם הטייקונים
חשיפת "מסמכי פנמה"
הקפיטליזם הוא פשע מאורגן
מקלטי המס הם עוד אמצעי שעוזר ל־1% של עשירי העולם לשדוד את שאר ה־99% ■ מאות חברות ישראליות מופיעות במסמכים שנחשפו, כולל עסקים הקשורים לבנק לאומי, לב לבייב ועידן עופר
טירוף קפיטליסטי
חברות קבלן: פושעות ברשיון
בעלי החברות מתחמקים מקנסות ומשלילת הרשיון באמצעות שימוש בשמות חלופיים וברישום בעלים פיקטיביים
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
 
 


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון.
התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.

תנועות אחיות שלנו ברחבי העולם