לעצור את ההידרדרות למלחמה, להסיר את המצור
זכויות להט״ב זה לא פוליטי?!
תפריט אפשרויות פייסבוק العربية
הצטרפו למאבק. הצטרפו לתנועת מאבק סוציאליסטי. רק תשאירו טלפון ונחזור אליכם.
הצטרפו למאבק!
שחיתות · מבקשי מקלט · העבודה המאורגנת · כלכלה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
X
מאבק סוציאליסטי
על מה אנחנו נאבקים ונאבקות?

תנועת מאבק סוציאליסטי נאבקת למען צדק חברתי, שלום ושוויון — למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, חופשית מעוני ומצוקה, מניצול ואפליה, מהכיבוש ומסכסוך בלתי פוסק, מזוועות מלחמה ומהרס הסביבה.

במסגרת פעילותנו, אנחנו שותפים למאבקים של עובדים וצעירים, נשים וגברים, יהודים וערבים למען כל שיפור אפשרי בזכויות ובתנאי החיים. כמו כן, אנחנו מדגישים שלציבור העובדים והעובדות המאורגן יש את הכוח לעצור גזירות כלכליות וכל מדיניות הרסנית, ולהוביל שינוי חברתי עמוק.

אנחנו פועלים לקידום סדר־יום של מאבק נגד שלטון ההון ותחלואי השיטה הקפיטליסטית, ולמען מדיניות של שינוי סוציאליסטי. אז מה למשל אנחנו דורשים?

 
הצלת השירותים החברתיים
 • מערכת בריאות ציבורית מתקדמת ושוויונית, שתתנהל תחת פיקוח דמוקרטי. הרחבת סל הבריאות להבטחת נגישות ללא חיוב לתרופות ולטיפולים במרשם, לרבות טיפולי שיניים, נפש וסיעוד. להוסיף מיטות וצוותים כנדרש. לא לשר״פ!
 • השכלה ציבורית איכותית בחינם לכל גיל. לא להפרטה! לבטל את שכר הלימוד לסטודנטים ולסטודנטיות, להנהיג מלגות קיום. חינוך שוויוני ופלורליסטי, ללא אפליה או כפייה על רקע לאומי, דתי או עדתי. לא להדתה.
 • דיור בר־השגה. להטיל פיקוח על שכר דירה. די לייבוש הדיור הציבורי. כן להשקעה נרחבת בבנייה ירוקה של דיור בבעלות ציבורית במטרה לספק פתרונות דיור ברמה איכותית ובמחירי שכירות נמוכים לכול.
 • סוף לייבוש התקציבי, להפרטה ול"מיקור החוץ" של השירותים החברתיים! להלאים מחדש את כל השירותים ונכסי הציבור שהופרטו, תוך פיצוי למשקיעים רק על בסיס צורך מוכח.
 • תקצוב מלא של השירותים החברתיים. כן להטמעת טכנולוגיות חדשות לרווחת כלל הציבור, ללא אפליה. ניהול השירותים הציבוריים תחת דירקטוריונים דמוקרטיים ומפוקחים, בהשתתפות נציגי העובדים והציבור.
 
יוקר המחיה, עבודה ופרנסה
 • העברת נטל המס מציבור העובדים והעובדות לאצולת ההון. ביטול כל ההטבות והפחתות המס לתאגידים הגדולים, העלאת המיסוי על המאיון העליון של בעלי ההכנסות. פטור ממע״מ על מוצרי יסוד.
 • מאבק לתוספות שכר במשק ולחיסול אפליות השכר. העלאת שכר המינימום ל־40 שקל לשעה (7,300 שקל לחודש) ללא יוצאים מהכלל, כצעד לקראת הבטחת שכר מחיה לכול.
 • מאבק נגד העסקה קבלנית ולמען העסקה ישירה והסכמים קיבוציים. ביטחון תעסוקתי וזכויות מלאות לכל עובדת ועובד מהיום הראשון לעבודה. קיצור שבוע העבודה ל־35 שעות ללא פגיעה בשכר.
 • השוואת והצמדת קצבת הנכות לשכר המינימום. להעלות את קצבת הזיקנה, הבטחת הכנסה מינימלית לגמלאים/ות בגובה שכר המינימום. להוציא את הפנסיות מהבורסה! הורדת גיל הפרישה ל־60 לנשים ולגברים כאחד.
 • די להגבלת זכות השביתה! כן לוועדים ולארגוני עובדים חזקים ודמוקרטיים. הבאת הסכמים להכרעת העובדים, בחירות סדירות של כלל הנציגים באיגודים והגבלת שכרם לשכר עובדים מהשורה.
 
צדק סביבתי
 • השקעה נרחבת במערכת תחבורה ציבורית מתקדמת, משולבת, נגישה וזולה, בבעלות ציבורית. מתן מענה ייעודי לביקושים בשבתות.
 • חיוב מפעלים בתקנים הסביבתיים והבטיחותיים המחמירים ביותר, ובמלוא העלויות על זיהומים. ניטור מוגבר והחמרת האכיפה נגד זיהום, תחת פיקוח ארגוני העובדים וארגוני סביבה.
 • מעבר מהיר למקורות אנרגיה מתחדשים. הסבת תעשיות מזהמות לירוקות, תוך יצירת מישרות חדשות. בעלות ציבורית על מאגרי הגז ושאר משאבי הטבע. לא להפרטת שירותי החשמל והמים!
 • לא להפרטת הקרקעות. סוף לדחיקת תושבי שכונות ולדריסת שטחי ציבור ושטחים ירוקים בשירות טייקוני נדל״ן. כן לדמוקרטיזציה של מערכת התכנון ולשוויון בזכות לשימוש בקרקע, לא לאפליה גזענית!
 • השקעה בשדרוג תשתיות בכל התחומים במטרה להבטיח עמידה בתקני הבטיחות והסביבה המחמירים ביותר. השקעה בטיפול מיטבי בפסולת ובביוב בכל הרשויות המקומיות, ללא אפליה.

 
שוויון זכויות ודמוקרטיה
 • מאבק נגד כל אפליה, הסתה ודיכוי על רקע לאום, מוצא אתני, דת, מגדר, נטייה מינית, מוגבלות פיזית או נפשית, גיל וכל דעה קדומה אחרת. די ל"הפרד ומשול"! ביטול כל חקיקה מפלה. הבטחת שכר שווה על עבודה שווה!
 • ביטול חוקים ותקנות הדורסים את חירויות הפרט. להגן על זכות המחאה, ההתארגנות והשביתה! מאבק נגד אלימות משטרתית ולמען פיקוח ציבורי דמוקרטי על המשטרה.
 • די לאפליה, להסתה ולאלימות נגד הציבור הערבי־פלסטיני — כן לשוויון זכויות מלא בכל התחומים. די לחנק התכנוני, להריסות הבתים ולדחיקת תושבים על רקע גזעני. להכיר לאלתר בכפרים ה"לא מוכרים".
 • חופש פולחן וחופש מכל כפייה דתית — להפריד דת ומדינה. הכרה בזכות לנישואים וגירושים אזרחיים ללא אפליה, כולל לזוגות מאותו המין.
 • מאבק באפליה ובאלימות כלפי נשים, מאבק בהדרה. ביטול ועדות ההפלה — זכותה של אישה להחליט האם ומתי להביא ילדים. קידום הסברה וחינוך למניעת הטרדות ותקיפות מיניות, ולשוויון מגדרי.
 • מאבק באלימות ובכל צורות האפליה החוקית והחברתית נגד להט״ב. קידום הסברה וחינוך נגד להט״בופוביה ולמען שוויון. מימון ציבורי מלא לכל השירותים הנדרשים והטיפולים הרלוונטיים עבור טרנסג׳נדרים/ות.
 • בעד הזכות למקלט מדיני. כן לשיקום שכונות אמיתי, די לרדיפת מבקשי מקלט ומהגרים. כן למדיניות הגירה אחידה, ללא אפליה על רקע דתי, לאומי או אתני. צירוף עובדים מהגרים לאיגודים ומאבק להשוואת שכר.
 • להגן על חופש העיתונות, לא לשליטת הממשלה ובעלי ההון בתקשורת. כן לשידור ציבורי עצמאי, דמוקרטי ומשוחרר מצנזורה ומתכתיבים פוליטיים. די לרדיפה ולמעצרים של עיתונאים פלסטינים.
 
מאבק לשלום, סולידריות בינלאומית
 • די למדיניות "ניהול הסכסוך", די למלחמת שלום ההתנחלויות. לעצור את חרחורי המלחמה ואת ההסתה הלאומנית־גזענית. לא למעצרים שרירותיים, לא לכליאה ללא משפט, לא לפגיעה באזרחים, לא לטרור.
 • להוציא את הצבא מהשטחים עכשיו! די לכיבוש, די למצור על תושבי רצועת עזה, לפרק את מפעל ההתנחלויות ואת חומת ההפרדה. די לכפיית עוני ומצוקה, די לנישול, סוף לדיכוי הלאומי של העם הפלסטיני.
 • די לשלילת הזכות להגדרה עצמית — כן למדינה פלסטינית עצמאית, דמוקרטית, סוציאליסטית ושוות זכויות, שבירתה במזרח ירושלים, לצד ישראל דמוקרטית וסוציאליסטית, שתבטיח שוויון זכויות אמיתי לכול.
 • פתרון צודק לסוגיית הפליטים הפלסטינים. הכרה בעוול ההיסטורי של הנכבה — חורבן מאות יישובים ועקירת מאות אלפי תושבים — ובזכות הפליטים והעקורים המעוניינים בכך לשוב, תוך הבטחת חיי רווחה ושוויון לכלל התושבים.
 • מאבק לשלום אזורי. סולידריות עם המאבקים במזרח התיכון ובשאר העולם נגד אליטות מושחתות, דיכוי ועוני. כן לשוויון לכל הלאומים, לדמוקרטיה ולשינוי סוציאליסטי. לא לנשק להשמדה המונית, לא לאימפריאליזם.
 
אלטרנטיבה פוליטית
 • הצבת אלטרנטיבה פוליטית של שמאל סוציאליסטי לוחמני, של עובדים וצעירים, יהודים וערבים, נשים וגברים, שייאבקו לשינוי פני החברה.
 • קידום מפלגה רחבה חדשה שתייצג ותארגן למאבק את ציבור העובדים והעובדות, היהודים והערבים כאחד, כאלטרנטיבה למפלגות הממסד שמתחפשות ל"חברתיות" אך תומכות בסדר־יום קפיטליסטי לאומני.
 • קידום קואליציות עצמאיות ברמה המקומית והארצית של חברי ועדים, פעילי איגודים, פעילים חברתיים, פעילי שלום וארגונים שמאליים, נגד שלטון ההון והכיבוש, כצעדים בדרך למפלגה של ציבור העובדים והעובדות.
 • פעילות במועצות מקומיות ובכנסת לא כמטרה בפני עצמה אלא כאמצעי לחיזוק המאבק בשטח — ברחובות, במקומות העבודה, בקמפוסים, בבתי הספר ובשכונות.
 
סוף לשלטון ההון, מאבק לשינוי סוציאליסטי
 • די לשחיתות השלטונית! חיוב ח״כים, שרים וראשי ערים בפרסום הצהרות הון שנתיות ובפרסום יומני פגישותיהם לציבור, והשוואת שכרם לשכר הממוצע במשק. מאבק בכל מדיניות מושחתת בשירות בעלי ההון.
 • לא לממשלות שמנציחות שלטון הון, אי־שוויון, מצוקות חברתיות והיעדר כל אופק לשלום — כן לממשלה דמוקרטית, סוציאליסטית, של ה־99%, יהודים וערבים כאחד.
 • להעביר לבעלות ציבורית את הבנקים, משאבי הטבע, חברות ההחזקה והאלפיון העליון של החברות במשק, שיופעלו תחת פיקוח וניהול דמוקרטיים של ציבור העובדים.
 • משק שישרת את הציבור ולא יתנהל באופן מושחת למען רווחי קומץ טייקונים. מעבר לתכנון דמוקרטי ובר־קיימא של המשק לרווחת הכלל ובמטרה לספק מענה אמיתי לצורכי הציבור.
 • מאבק בינלאומי נגד הקפיטליזם, מערכת כלכלית־חברתית שעבר זמנה ומטפחת אי־שוויון, עוני, מצוקה, הרס סביבתי, דיכוי ומלחמות. כן לשינוי סוציאליסטי משני צידי הקו הירוק, במזרח התיכון וברמה העולמית.


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.