הפגנה סוערת בת״א ואיום בהתפטרות המונית בתגובה להכרזת שר הבריאות
איגוד ועדי התחבורה בכוח לעובדים נערך לשביתה ארצית
X
תודה רבה!
אוקיי, ההודעה שלך נשלחה, מצוין, נשתדל ליצור קשר בהקדם.
העובדים צריכים מפלגה משלהם
החברה הישראלית נכנסת לתקופת הבחירות כשהיא מוכה וחבולה: מיתון קשה, אבטלה נרחבת, מערכת בריאות קורסת, חינוך ברמה נמוכה ויוקר מחיה ודיור שמשפחות רבות מתקשות לעמוד בו לנוכח השחיקה הנמשכת בשכר העובדים.
1,635

הקיפאון בתהליך השלום בשלוש השנים האחרונות בלם את ההשקעות ופגע בצמיחה, ועל־ידי כך החמיר את המיתון והגביר את פגיעות המשק הישראלי להשפעות המשבר הכלכלי העולמי. המשמעות של מצב קשה זה כפי שהיא מתבטאת בסבל אנושי ברורה — הרבה יותר משפחות מתחת לקו העוני, פגיעה בקשישים וחולים והשפעות רבות נוספות. אבל המפלגות הקיימות ומועמדיהן לראשות הממשלה אינם מציגים כל אלטרנטיבה אמיתית או פתרון ממשי לבעיות החברתיות־כלכליות הבוערות: כל המפלגות הקיימות תומכות בקפיטליזם, מי בהתלהבות ומי מתוך השלמה, ומעמידות עצמן לשירות בעלי ההון ומנכ״לי החברות הגדולות, המספקים את רוב המקורות למימון מערכות הבחירות שלהן. שלטון השוק הקפיטליסטי מביא לכך שכל ממשלה שתורכב תהיה מוגבלת ביכולת התמרון שלה וכפופה לאינטרסים של המאיון העליון.

ב־25 השנים האחרונות הפכה ישראל למדינה השנייה מבין המדינות המפותחות ברמת אי־השוויון הכלכלי (אחרי ארה״ב). מצב זה נובע, בין השאר, ממדיניות המיסוי האנטי־שוויונית שהנהיגו שתי המפלגות הגדולות. הקפיטליזם אחראי למשבר הכלכלי העולמי הנוכחי, אך כל פתרון שמציגות המפלגות הקפיטליסטיות יבוא רק על חשבון העובדים. העובדים זקוקים לייצוג פוליטי נאמן לפחות כמו זה שנותנות המפלגות הקיימות למעסיקים ולבעלי ההון. השביתות הגדולות של הסטודנטים והעובדים בשנתיים האחרונות הוכיחו שלעובדים ולצעירים יש כוח. אולם כוח זה לא ישיג את התוצאות הרצויות, כלומר שינוי חברתי משמעותי, אם לא יתורגם לייצוג פוליטי ויובל על־ידי הנהגה המציגה אלטרנטיבה סוציאליסטית ברורה ובטוחה בדרכה. מאבקי העובדים שהובלו על־ידי ההסתדרות לא מיצו את הפוטנציאל להישגים משום שמנהיגיה הגבילו מראש את מטרות המאבק למה שניתן להשיג במסגרת הקפיטליסטית הקיימת. רק מאבק המכוון על־ידי מנהיגות סוציאליסטית, שלא מגבילה עצמה למה שהשיטה הקפיטליסטית הפגומה יכולה לתת, יוכל להוביל את העובדים להישגים אמיתיים.

השימוש בחוקים ובצווים כנגד העובדים בניסיון לדכא את השביתות מראה שהעובדים זקוקים גם למפלגה שתייצג אותם בזירה הפרלמנטרית ותיאבק שם למען האינטרסים של העובדים, מפלגת עובדים אמיתית. אבל איך נוכל להבטיח שמפלגת העובדים לא תהיה מושחתת כמו שאר המפלגות? כדי למנוע שחיתות והסתאבות של המנגנון, ולהבטיח שמפלגת העובדים תנוהל בצורה דמוקרטית, היא חייבת להיבנות ולהיות מאורגנת בצורה שונה מהמפלגות הקיימות: עליה להיות ממומנת מדמי־חבר ומהשתתפות פעיליה, ולא מתרומות של מיליונרים אינטרסנטים; המועמדים שלה חייבים להגיע מתוך התנועה, למשל חברי ועדי עובדים ואנשים בעלי ניסיון במאבקים; על המפלגה להשתתף כל הזמן במאבקים למען האינטרסים של העובדים, ולא רק לפני בחירות. כדי שיהיו לנציגיה בכנסת אותם אינטרסים של העובדים, הם חייבים להסכים להתקיים ממשכורת ממוצעת של שכיר, ולהעביר את שאר ההכנסות למפלגה. חברי המפלגה צריכים לשלוט בנציגיה בכנסת, ולא להפך.

המטרה הראשונית תהיה אופוזיציה לוחמת לצעדים כנגד העובדים. המפלגה תימנע מהפיכה לגרורה של מפלגות אחרות דרך כניסה לקואליציות שאינן מחויבות למטרותיה. אם וכאשר תגיע המפלגה לשלטון, אסור לה להסתפק בניסיון לנהל את המערכת הקפיטליסטית הקיימת בצורה טובה יותר, מה שישאיר את השליטה הממשית בידי בעלי ההון ועלול אף לחייב את הממשלה החדשה לקצץ בהוצאות הציבוריות למען העובדים כדי להתאים עצמה לדרישות המערכת הקפיטליסטית. על ממשלת העובדים ליישם תוכנית סוציאליסטית מקיפה לשינוי פני החברה, שתבטל את התלות של המערכת הפוליטית בבעלי ההון כתנאי מקדים ליצירת חברה המנוהלת למען כל אזרחיה, ולא עבור שיכבה צרה של בעלי הון.

הדרישות שלנו:

  • הקמת מפלגת עובדים סוציאליסטית שתאחד את כל העובדים, ללא הבדל דת, גזע, מין וגיל
  • השקעות ענק בחינוך ובבריאות, שיינתנו חינם
  • העלאה משמעותית של שכר המינימום
  • מחירי דיור סבירים לכל
  • החזרת הסובסידיות לתחבורה ציבורית ולמצרכים בסיסיים
  • פנסיה ממשלתית הוגנת לכל העובדים מגיל 65
  • ביטול כל תוכניות ההפרטה
  • העברת החברות הגדולות השולטות במשק לבעלות ציבורית תחת ניהול דמוקרטי של העובדים
  • הקמת ממשלת עובדים שתנהל את החברה והמשק על־פי עקרונות סוציאליסטיים, ותפעיל כלכלה מתוכננת בשליטת העובדים ולמענם

הצטרפו אלינו!
תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
[email protected]
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה ב־ISA, התאחדות בינלאומית המאגדת תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.