הפגנה סוערת בת״א ואיום בהתפטרות המונית בתגובה להכרזת שר הבריאות
איגוד ועדי התחבורה בכוח לעובדים נערך לשביתה ארצית
X
תודה רבה!
אוקיי, ההודעה שלך נשלחה, מצוין, נשתדל ליצור קשר בהקדם.
שוב בחירות בלי בחירה בהסתדרות?
חד״ש משכה את ידיה מהיוזמה להקמת חלופה מעמדית רחבה בבחירות להסתדרות, שתקרא תיגר על ההנהגה המשת״פית בראשות עופר עיני
2,383

בשבועות האחרונים חלו מספר התפתחויות לקראת הבחירות בהסתדרות העובדים, אולם, למרבה הצער, אף אחת מן ההתפתחויות אינה מצביעה על כיוון חיובי מבחינת גיבוש אופוזיציה משמעותית ולוחמת להנהגה הנוכחית בראשות עופר עיני.

מועמדותם של איתן כבל ועמיר פרץ אושרה לבסוף, ואחד מהם צפוי להתמודד בפועל. אולם כפי שכבר הסברנו, אף אחד מהשניים אינו מהווה אלטרנטיבה אמיתית לעיני. בבחירות ליו״ר סיעת מרצ בהסתדרות נבחר יוסי מרציאנו, שותפו של עיני להנהגת ההסתדרות, ובכך בחרה גם מרצ להמשיך את אותו הקו שהתווה שותפות עם עיני בבגידות הגדולות במאבקי העובדים בשנים האחרונות.

במקביל, חד״ש בחרה להציב כמועמד לתפקיד יו״ר ההסתדרות את יו״ר סיעת חד״ש ויו״ר חדר המצב בהסתדרות, ג׳יהאד עקל, ובכך סימנה למעשה גם היא חוסר נכונות לשבור מן המגמה הפשרנית הקיימת מצד הסיעה ביחס למדיניות ההרסנית של עיני, שרואה בפגיעה בעובדים מצד הממשלה והטייקונים את כורח המציאות.

אחדות כוחות נחוצה לשינוי ההסתדרות

בתחילת פברואר דיווחנו על מאמצים להקמת סיעה רחבה למען הסתדרות לוחמת ודמוקרטית לקראת הבחירות להסתדרות. מטרת שיתוף הפעולה בין תנועת מאבק סוציאליסטי וקבוצת העובדות הסוציאליות 'עו״סות הסתדרות אחרת' לבין סיעת חד״ש בהסתדרות הייתה לגבש סיעה רחבה בעלת הנהגה ומערך קבלת החלטות פדרטיווי, שבמסגרתו יהיה ייצוג לכלל המרכיבים והשותפים, ואשר תסמן אלטרנטיבה צלולה וברורה להנהגה הנוכחית — מאבק עקרוני בהפרטה, בהעסקה הקבלנית ובכל הפגיעות בעובדים ובעניים, ולמען הפיכת ההסתדרות לארגון לוחם שנאמן באופן בלעדי לאינטרסים של האנשים העובדים.

תנועת מאבק סוציאליסטי הייתה נכונה לשלב כוחות עם חד״ש למרות חילוקי דעות עמוקים לגבי הפעילות של חד״ש בהסתדרות בעבר, מתוך הנחה כי גם רוב החברים והחברות בחד״ש מבינים את הצורך בשינוי עמוק בפעילות סיעת חד״ש בהסתדרות למען בנייה של אופוזיציה עקרונית, כפי שעלה מחלק מהפרסומים של חד״ש ושל המפלגה הקומוניסטית (מק״י, הגוף הגדול ביותר והדומיננטי בחד״ש). כך למשל הצהרת מק״י מה־13 באוגוסט 2011 בנושא, שאומצה בהמשך גם על־ידי חד״ש, הסבירה כי:

"אתגר דחוף עומד בפנינו, בהקשר זה, לקראת הבחירות להסתדרות. לקראת הבחירות הללו נפעל למען שיתוף פעולה יהודי־ערבי וסוציאליסטי רחב, ובמרכזו חד״ש, כולל הצגת מועמד/ת לראשות ההסתדרות, כחלופה שמאלית למדיניות שיתוף הפעולה עם השלטון וההון, שמנהלת הנהגת ההסתדרות הנוכחית".

עוד הועלתה ביקורת על התנהלות סיעת חד״ש בהסתדרות בדו״ח הוועד המרכזי של מק״י לקראת ועידתם ה־26:

"בפועל, למרות שסיעתנו בהסתדרות איננה בקואליציה, היא אינה מתנהגת כאופוזיציה המייצגת את העובדים גם מול הנהגת ההסתדרות. מצב דברים זה מסב נזק כבד למק״י ולחד״ש".

תנועת מאבק סוציאליסטי בירכה על הצהרת הכוונות והבהירה מצידה את הנכונות לשיתוף פעולה עם סיעת חד״ש בהסתדרות במטרה ליצור סיעה רחבה שתהווה אופוזיציה עקרונית ועקבית לעיני ושותפיו. כך כתבנו:

"סיעת חד״ש בהסתדרות הייתה אמנם רשמית סיעת האופוזיציה היחידה בחמש השנים האחרונות. אך הסיעה עצמה (בסופו של דבר וחרף קולות שונים בחד״ש) הייתה שקטה למדי ומיעטה לתמוך פומבית במאבקים או לצאת כנגד מדיניותו של עיני... הבחירות הקרובות הן הזדמנות לשנות את המצב ולהתחיל לבנות כוח אופוזיציה לוחמני של עובדים בהסתדרות".

התחלת גיבוש שיתוף פעולה

תנועת מאבק סוציאליסטי לא הסתפקה בכתיבה והצהרות בעד גיבוש שיתוף פעולה לקראת הבחירות בהסתדרות. השקענו מאמצים בכנס ראשוני לבחינת שיתוף הפעולה, ובמהלכו הבהרנו את חשיבות המהלך. לאחר הכנס פעלנו לקיום הפגנה משותפת ביום הראשון לשביתה הכללית, לאות תמיכה בצמצום ההעסקה הקבלנית, אך תוך ביקורת על אופן ניהולה ואזהרה מפני פשרות ריקות מתוכן. כמו כן, יצרנו קשר עם חברי ועדים כדי לשתפם ביוזמה.

לאורך כל התקופה קיימנו קשר הדוק ומפגשי תיאום עם 'עו״סות הסתדרות אחרת' ועם חבר הנהגת ההסתדרות לשעבר מטעם חד״ש, אפרים דוידי, וחבר־הכנסת מטעם חד״ש, דב חנין — שניהם חברי הנהגה במק״י. במהלך פגישות התיאום שנערכו הייתה תמימות דעים בין כל המשתתפים, ללא יוצא מהכלל, כי העמדת אחת מהעובדות הסוציאליות כמועמדת לתפקיד היו״ר תוכל להיות הדרך הטובה ביותר להעצמת המסר של אלטרנטיבה לעופר עיני. אלטרנטיבה בדמות עובדת המאורגנת בהסתדרות, שסבלה את נזקי ההפרטה, הייתה ממובילות מאבק העובדות הסוציאליות וחוותה את הבגידה במאבק מצד עיני. נציגי חד״ש הסכימו עקרונית שהצעה זו תועלה להצבעה במועצת חד״ש, מה שלצערנו לא קרה.

יש לציין כי 'עו״סות הסתדרות אחרת' אף קיימו מפגשי הבהרה ועדכון ראשוניים גם עם מזכ״ל חד״ש, איימן עודה, ובהמשך אף עם חברי סיעת חד״ש בהסתדרות, ובכללם יו״ר הסיעה, ג׳יהאד עקל.

במועצת חד״ש דנו בשאלה האם בכלל לרוץ מול עיני

מועצת חד״ש התכנסה ב־18 בפברואר על מנת לדון בין היתר בהיערכות לבחירות הקרבות בהסתדרות, וזאת ארבעה ימים לפני המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד היו״ר.

לפי דיווחים מפעילים שנכחו בדיוני המועצה, הושם דגש רב מצד חלק מהדוברים על הסכנה שחד״ש לא תעבור את אחוז החסימה בהסתדרות (שעיני העלה ל־4%) ועל הצורך למנוע את הימחקותה של סיעת חד״ש "בכל מחיר". מאחורי הדברים הסתתרה רמיזה לנכונות לחבירה מסוג כזה או אחר לעיני בבחירות. גישה אחרת הדגישה את הביקורת על עיני והצורך לרוץ באופן עצמאי לבחירות בהסתדרות. כלומר, הדיון בחד״ש נסב סביב השאלה האם בכלל לרוץ מול עיני, במקום לדון כיצד אפשר לבנות לו חלופה מעמדית בת קיימא.

אמנם הוזכרה בדיון גם תחילת שיתוף הפעולה עם 'עו״סות הסתדרות אחרת' ותנועת מאבק סוציאליסטי, אולם לא התקבלה, ולמעשה אף לא הועלתה, כל הצעת־החלטה לגבש סיעה פדרטיווית עם השותפים, שתהיה בעלת מנגנון קבלת החלטות משותף, תרוץ תחת שם שונה המוסכם על כלל השותפים ותעמיד גם מועמד או מועמדת מוסכמים מטעמה לתפקיד יו״ר ההסתדרות.

דיבורים לחוד ומעשים לחוד

כל הנקודות הללו לא היו סודיות ועלו במפגשי התיאום המקדימים, בהזמנה לכנס הציבורי ובכנס עצמו, שנערך בהשתתפות ח״כ דב חנין, ח״כ לשעבר תמר גוז׳נסקי ומספר חברי סיעת חד״ש בהסתדרות. אך בעדכון בנושא, שפורסם באתרי חד״ש ומק״י בעברית, כל נושא השותפות והצורך בסיעה רחבה לא נזכר כלל, והכותרת הראשית עוסקת דווקא בבחירתו של ג׳יהאד עקל כמועמד חד״ש ליו״ר ההסתדרות. גם בפרסום באתר חד״ש בשפה הערבית זכה הנושא להתייחסות אגבית.

כאן המקום לציין כי הבחירה בעקל נעשתה ללא כל היוועצות מוקדמת עימנו או עם 'עו״סות הסתדרות אחרת' ובניגוד להסכמות קודמות לגבי העלאת ההצעה לבחור דווקא באחת העובדות הסוציאליות. נציין גם כי יחד עם 'עו״סות הסתדרות אחרת', ביקשנו ממזכ״ל חד״ש, איימן עודה, להשתתף כאורחים בישיבת המועצה, אולם בקשתנו נדחתה.

חד״ש מפנה עורף לשינוי בהסתדרות

אופן בחירת המועמד משקף כשלעצמו הפניית עורף לשיתוף הפעולה, אך חשוב מכך, הבחירה עצמה מפנה עורף למטרות הבסיסיות שעליהן הושתת שיתוף הפעולה. אמנם עצם העובדה שלראשונה אמור להתמודד לראשות ההסתדרות מועמד ערבי־פלסטיני ראויה לברכה, אלא שעקל — על אף שהיה עד לאחרונה חבר הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית — הוא תומך של עיני, שאף קרא פומבית להצביע עבורו בבחירות ב־2007. רק לפני זמן קצר, שעה שעובדי הרכבת הפגינו מחוץ לבית־הדין לעבודה בת״א בזמן דיון בעניינם, הנחה אותם עקל עם מגאפון לצעוק קריאות עידוד לעיני ("עופר, עופר, עופר...") עם יציאתו וכניסתו של האחרון מהבניין.

בנוסף לכך, כיו״ר חדר המצב וסגן יו״ר האגף לאיגוד מקצועי, עקל פעל עד היום באופן שמעמיד בספק את השאלה האם הוא נאמן יותר לעיני, למדיניות ההנהגה ולמנגנון, או לאינטרסים ולרצונות של העובדים מהשורה.

עקל, יו״ר סיעת חד״ש, משמש בתפקיד יו״ר חדר המצב כבר כעשר שנים. באופן לא מקרי, בתקופה זו קולה של סיעת חד״ש בהסתדרות כמעט ולא נשמע לחלוטין במחאה על מדיניותו של עיני החותרת לשיתוף פעולה הדוק עם בעלי ההון התעשיינים ועם ממשלת ההון.

סיעת חד״ש בהסתדרות לא ארגנה תמיכה משמעותית בעובדות הסוציאליות שנבגדו על־ידי הנהגת ההסתדרות, ועקל עצמו שמר מרחק מהפגנותיהן; הסיעה לא פצתה פה בזמן שהנהגת ההסתדרות מנעה סולידריות מעובדי חיפה כימיקלים. לצערנו הרב לא חסרות עוד דוגמאות.

חד״ש בוחרת בדרך ללא מוצא

מדובר במדיניות אופורטוניסטית כוללת שמובילים סיעת חד״ש בהסתדרות והעומד בראשה. כשזה מצב הדברים, לא קשה להבין מדוע ישנם חברים בחד״ש שחוששים כי הסיעה בהסתדרות עשויה להימחק כליל בבחירות הקרובות דווקא בתקופה של עלייה במאבקי העובדים ובכללם כאלו המתנגשים עם ההנהגה המשת״פית בראשות עיני. עם זאת, כן קשה להבין מדוע עברה מועמדותו של עקל ללא כל התנגדות רצינית ועקרונית וללא הצעות־החלטה חלופיות. אלו שאלות קשות שיצטרכו להעלות חברי וחברות חד״ש בנוגע למפלגתם ולהנהגתה.

במבחן המעשה, חד״ש בחרה בבירור לשלול את היוזמה שעמדה על הפרק, ועשתה זאת, באופן מצער, מבלי לפרסם דין־וחשבון עקרוני בנושא שיבהיר את עמדתה. בינתיים החליטה ועידת מק״י:

"להתלכד סביב רשימת חד״ש בבחירות הקרובות להסתדרות... בהתבסס על מורשתה האיגוד־מקצועית הוותיקה.. הקול האמיתי המגן על האינטרסים של ציבור העובדים וכלל השכירים, ובמיוחד מול הנהגת ההסתדרות הנוכחית, הכנועה לתעשיינים ולכרישי השוק החופשי, ופועלת נגד העובדים וזכויותיהם".

אולם הניסיון לכסות במילים פומפוזיות את חוסר התכלית והתוכן, אינו מעודד ודווקא מעכב הסקת מסקנות מפוקחת.

מטבע הדברים, אנחנו במאבק סוציאליסטי לא נוכל להסכים לקדם את מועמדותו של עקל או להתמודד ברשימה משותפת שאלו הם פניה. 'עו״סות הסתדרות אחרת' קיבלו החלטה דומה.

מאבק סוציאליסטי מסתכלת קדימה

אנחנו איננו מצטערים על הניסיון לקדם שיתוף פעולה. עם זאת, ההשלכות של מדיניות חד״ש ביחס להסתדרות הן פספוס נוסף של הזדמנות להתחיל לגבש חלופה מעמדית־סוציאליסטית רחבה, יהודית־ערבית, עקבית ולוחמת בשורות ההסתדרות, שתביא בשורה לעבודה המאורגנת בישראל. ראוי שחד״ש תקיים דיון מעמיק בעניין ותבהיר את האסטרטגיה שלה לשינוי ההסתדרות.

נבהיר כמובן כי איננו שוללים שיתוף פעולה עתידי עם חד״ש במסגרת ההסתדרות או במסגרות אחרות, אולם הצלחה של שת״פ כזה תלויה גם בנכונות של חד״ש להסיק את המסקנות המתבקשות מהניסיון הנוכחי.

כך או אחרת, תנועת מאבק סוציאליסטי חותרת להמשיך את השותפות המוצלחת עם פעילות 'עו״סות הסתדרות אחרת' ונשמח לשלב בכך גם פעילים ופעילות מחד״ש שמסכימים עם הנקודות המרכזיות שהעלנו כאן.

עניין חשוב ביותר על סדר־היום מבחינתנו כיום הוא גיבוש של פורום ועדי עובדים, ארגוני עובדים וארגונים חברתיים שיוכל להתנגד למדיניות ההפרטה, ההעסקה הקבלנית ועליית יוקר המחייה, ולספק תמיכה למאבקים השונים גם כאשר הנהגת ההסתדרות אינה עושה זאת. משם יוכל לצמוח גם גרעין לשינוי הנחוץ במסגרת הסתדרות העובדים.
תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
[email protected]
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה ב־ISA, התאחדות בינלאומית המאגדת תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.