מאבקים חברתיים · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
X


ארה״ב
מאות אלפים התאגדו בשנה החולפת
תנאי המחייה המידרדרים בארצות הברית דוחפים עוד עובדים ועובדות להתארגן

הדפסה

כ־281,000 עובדים התארגנו בשנה החולפת במגזר הפרטי בארה״ב. המניע מאחורי גל ההתאגדות האמריקאי הוא קיפאון השכר וההתקפות על מישרות ותנאי מחיה, שדוחפים עובדים ועובדות להשיב במאבק ולהתארגן.

רבים מהמתאגדים החדשים הם עובדים משכבות השכר הכי נמוכות, כמו עובדי וול־מארט ועובדי רשתות מזון המהיר שהתאגדו השנה בשורה של מאבקים הרואיים.

אבל במקביל, ההתקפות על עובדי המגזר הציבורי בארה״ב הביאו לירידה של 118,000 חברים בארגוני המגזר הציבורי. נתון זה ממחיש את הצורך הדחוף של ארגוני העובדים האמריקאיים לגבש אסטרטגיה להדיפת ההתקפות על העבודה המאורגנת ולשיפור תנאי החיים של כלל העובדים. 


תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.