יאיר נתניהו יודע בשביל מי אבא שלו עובד
לא לגירוש, כן לשיקום שכונות!
תפריט אפשרויות פייסבוק العربية
₪16,063
עוד ₪3,937
להשגת היעד
תרומת סולידריות לקופת המאבק 2018
מאבק סוציאליסטי לא מקבלת מימון מטייקונים, מהממשלה או מקרנות הון. תמכו בנו, שתפו והצטרפו אלינו לבניית אלטרנטיבה סוציאליסטית.
שחיתות · העבודה המאורגנת · כלכלה · פוליטיקה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
X


פרוטוקול כינוס ועדי הפעולה של הסטודנטים בירושלים
בעקבות ההתקפות האחרונות על הסטודנטים (ביטול פטור הארנונה, מיסוי המלגות והכוונה להעלות את שכר הלימוד) התכנסה בתאריך 30.11 ישיבה בה נכחו נציגים מכל הקמפוסים של האוניברסיטה העברית.

הדפסה

להלן ההחלטות שהתקבלו בישיבה:

-וועדי פעולה יוקמו בכל אחד מהקמפוסים באוניברסיטה. תפקיד וועדי הפעולה יהיה לנהל את המאבק נגד ההתקפות על הסטודנטים.
-וועדי הפעולה יפעלו בצורה דמוקרטית וכל הסטודנטים שיחפצו בכך יוכלו להשתתף בישיבותיהם ולהצביע על כל ההחלטות לגבי המשך המאבק.
-כל וועד פעולה יפרסם את החלטותיו ופרוטוקול הישיבות שהוא ערך ויביא אותן לידיעת כלל הסטודנטים. כך יוכל כל סטודנט לדעת מה הן הדרישות שלנו ומה הן דרכי התנהלות המאבק.
-כל וועד פעולה יהיה אחראי על גיוס פעילים נוספים בקמפוס שלו, ויפעל להעלאת המודעות בקרב הסטודנטים.
-בכל וועד פעולה ימונה גזבר שיהיה אחראי על איסוף תרומות מהסטודנטים כדי לאפשר את המשך הפעילות. כל הדוחות הכספיים יפורסמו.
-אנו שואפים שוועד הפעולה ייצג נאמנה את הסטודנטים בקמפוס ובכללם הסטודנטים הערבים.
-וועדי הפעולה ישאפו להרחיב את המאבק ולצרף אליו גם קבוצות אחרות הנפגעות מהקיצוצים בתקציב.
-אנו שואפים לקיום של אירוע המוני ראשון תוך 3 שבועות.


אנו קוראים לכולכם לבוא ולקחת חלק בפעילות.
הפגישות של וועד הפעולה של עין כרם מתקיימות בימי שלישי בשעה 17:00 בכניסה לאולם מגיד.
בפגישה הקרובה יוחלטו החלטות לגבי המשך המאבק. נוכחותכם חשובה!


אנו דורשים:
— לא למיסוי של מלגות
— פטור גורף מארנונה לסטודנטים
— יישום מסקנות ועדת וינוגרד (שכר לימוד של 5300 ₪)

תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.