הפגנה סוערת בת״א ואיום בהתפטרות המונית בתגובה להכרזת שר הבריאות
איגוד ועדי התחבורה בכוח לעובדים נערך לשביתה ארצית
X
תודה רבה!
אוקיי, ההודעה שלך נשלחה, מצוין, נשתדל ליצור קשר בהקדם.
עוצרים את הפרטת הנמלים
ממשלת שרון הולכת לקראת ניסיון נוסף להגשים את החלום של המעסיקים זה שנים רבות: לחלק את שלושת נמלי הים בישראל בין משפחות ההון ולהיפטר מקבוצת העובדים המאורגנים החזקה ביותר במשק.
1,503

עובדי הנמלים לא מוכנים לחכות לגזר דינם הקרב בידיים שלובות. העובדים מבינים את גודל האיום מולו הם ניצבים. משמעות ההפרטה בטווח המיידי היא פגיעה מקסימלית בעובדים דרך פיטורים המוניים, ירידה דראסטית בשכר ושלילת הזכויות הבסיסיות ביותר, כגון הזכות להתאגד, אך בטווח הארוך יוזמי תוכנית ההפרטה מבקשים לפרק בעזרתה את העבודה המאורגנת בישראל ולהחליש את כלל מעמד העובדים.

המאבק הלוחמני של עובדי הנמלים בקיץ הוכיח חד־משמעית כי שביתה היא הנשק החזק והיעיל ביותר של העובדים נגד התקפות הממשלה. סירובם של העובדים השובתים להיכנע להחלטות בית הדין לעבודה היה תקדים ודוגמה לכל העובדים בישראל. נוסף לכך, העמידה האיתנה של העובדים מול הביורוקרטיה של עמיר פרץ בהסתדרות הוכיחה כי בשעת מאבק, ההחלטות על הפסקת השביתה וניהולה השוטף חייבות להתקבל בצורה דמוקרטית על ידי העובדים. הביורוקרטיה של ההסתדרות, החוסמת בדרך כלל מאבקי עובדים לוחמניים, תרצה לסיים את השביתה מהר ככל שאפשר ולעבור למשא ומתן על מים שקטים, שתוצאתו הסופית תהיה דומה למקרים הקודמים — כניעה ללא כל הישג. הדרך לעצור את ההסכם המונחת מלמעלה היא עיבוי של ועדי העובדים הקיימים דרך צירוף פעילי שביתה נוספים שייבחרו באופן דמוקרטי על ידי העובדים עצמם. על ועדי שביתה אלה לנהל את השביתה עצמה ברמת השטח, תוך חובת דיווח מלאה לכלל העובדים השובתים באסיפות שביתה יומיות.

האחדות שלנו מול האחדות שלהם

הממשלה והמעסיקים יעשו כל מה שביכולתם כדי לבודד את מאבק עובדי הנמלים ולמנוע ממנו להתרחב לקבוצות עובדים נוספות. הם יעשו זאת תוך ניצול הפאסיביות של הנהגת ההסתדרות וחוסר נכונותה לקשר בין המאבקים השונים, ובעזרת הסתה נגד השביתה בתקשורת ושחיקת התמיכה הציבורית בשובתים. לכן העבודה של יצירת חזית של עובדים חברי הסתדרות שנחושים להיאבק נגד ההפרטה חייבת להתבצע על ידי העובדים עצמם. בקשת סולידריות אקטיבית מצד עובדי הבנקים העומדים מול איומי הפרטה היא צעד חיוני שהנהגת ההסתדרות מסרבת לעשות. עלינו לקחת את היוזמה ולבנות פורום שיפגיש בין ראשי ועדים לוחמניים ועובדים פעילים מכל הסקטורים, שיוכלו ליצור אופוזיציה אמיתית להנהגה הנוכחית של ההסתדרות. בניגוד לצורת ההתנהלות הנוכחית של ההסתדרות, דרכי הפעולה של פורום כזה יצטרכו להתקבל לאחר דיון פתוח ובהסכמת רוב חבריו, והנהגתו תהיה כפופה לעובדים ולפעילים בשטח. רק פורום כזה, שיוביל גם מאבקים נגד הקיצוצים בבריאות, בחינוך וברווחה ויידע לפנות גם לעובדים לא מאורגנים, מובטלים ונוער, יוכל להוביל לניצחון במאבק נגד כוונת בעלי־ההון להפוך את כולנו לעבדים.
תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
[email protected]
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה ב־ISA, התאחדות בינלאומית המאגדת תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.