לעצור את ההידרדרות למלחמה, להסיר את המצור
זכויות להט״ב זה לא פוליטי?!
תפריט אפשרויות פייסבוק العربية
הצטרפו למאבק. הצטרפו לתנועת מאבק סוציאליסטי. רק תשאירו טלפון ונחזור אליכם.
הצטרפו למאבק!
שחיתות · מבקשי מקלט · העבודה המאורגנת · כלכלה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
X


טירוף קפיטליסטי
חברות קבלן: פושעות ברשיון
בעלי החברות מתחמקים מקנסות ומשלילת הרשיון באמצעות שימוש בשמות חלופיים וברישום בעלים פיקטיביים

הדפסה

לקבל את תלוש המשכורת ולגלות ששולמה לך רק מחצית השכר החודשי, לא לקבל תשלום על חגים, אי־תשלום פיצויי פיטורין, הפרשות לפנסיה חסרות, אי־שיבוץ למשמרות כדי להתחמק ממתן מכתב פיטורין והזכויות הנלוות לצעד זה, פיטורי נשים בהריון — כל אלה הם ממעלליהן של חברות קבלן הפועלות בישראל ומתעללות בעובדים ובעובדות שגם כך משתכרים שכר עוני.

מדובר בהפרות חוק בוטות, אך אותן החברות ממשיכות לפעול גם במקרים שהן "נתפסות". בעלי החברות מתחמקים מקנסות ומשלילת הרשיון באמצעות שימוש בשמות חלופיים וברישום בעלים פיקטיביים. הקלות בה ניתן למעבידי הקבלן לחמוק מהחוק לא מפתיעה אם נתחשב בכך שהמדינה היא המשתמשת הגדולה ביותר בשירותיהן של חברות הקבלן.

חברות הקבלן נולדו כדי לפורר את העבודה המאורגנת וכדי להפריד בין עובדים במקומות העבודה. הן צריכות לעבור מן העולם ותפקיד ארגוני העובדים, ובראשם ההסתדרות, הוא להיות ראש החץ במאבק לחיסול ההעסקה הקבלנית ולהעברת כלל העובדים במשק להעסקה ישירה.

*   התפרסם בעיתון המאבק, מרץ 2016
תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.