הסיפוח וההתנגדות
צדק למהסא אמיני! סולידריות עם המחאה נגד משטר האייתוללות
X
תודה רבה!
אוקיי, ההודעה שלך נשלחה, מצוין, נשתדל ליצור קשר בהקדם.
להעביר את נטל המס לבעלי ההון ולעשירים
ממחאת האוהלים עלתה הדרישה להפחתה דראסטית של המיסים העקיפים ולהחלפתם במיסוי ישיר פרוגרסיווי. הדרישה הזאת עולה כבר דורות רבים במאבקים של מעמד העובדים ושכבות מנוצלות ברחבי העולם. מעניין לבחון כיום את העמדה שהציג בנושא כבר בשנת 1866 ארגון האינטרנציונל הראשון, שהיה ארגון עובדים סוציאליסטי בינלאומי
1,556

ממחאת האוהלים עלתה הדרישה להפחתה דראסטית של המיסים העקיפים — אותם המיסים כגון המע״מ, הבלו והמכס, שמוטלים על מוצרים ולא על הכנסה ורכוש, כך שמיליונרים ועובדי שכר מינימום משלמים אותם באותו השיעור. הקריאה היא להחליף את המיסים האלה במיסוי ישיר פרוגרסיווי, כך שהמס יחול על כל ההכנסה ויתווספו מדרגות מס לאותם מנהלים בכירים ששכרם החודשי מגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים. צעד נוסף בכיוון הזה יכול להיות ביטול ההפחתות שבוצעו במס החברות שצנח משיעור מירבי של 61% בשנת 1988 לשיעור מירבי של 25% כיום.

הדרישה לצמצום וביטול המיסים העקיפים הרגרסיוויים והחלפתם במיסים ישירים היא דרישה ותיקה שעולה כבר דורות רבים במאבקים של מעמד העובדים ושכבות מנוצלות ברחבי העולם. ארגון האינטרנציונל הראשון, שהיה ארגון עובדים סוציאליסטי בינלאומי, אימץ כבר בספטמבר 1866, בוועידתו הראשונה, את העמדה הבאה לגבי שיטת המיסוי. נוסח הצעת־ההחלטה נכתב בידי קארל מרקס.

מערכת עיתון המאבק


מיסוי ישיר ועקיף

(א) אף שינוי בצורת המיסוי לא יוכל להביא לשינוי מהותי ביחסים שבין העבודה וההון.

(ב) למרות זאת, בהיאלצנו לבחור בין שתי שיטות מיסוי, אנו ממליצים על הביטול המוחלט של המיסים העקיפים ועל החלופה הכללית של מיסים ישירים.

מכיוון שמיסים עקיפים מגדילים את מחירי הסחורות, הסוחרים מוסיפים למחירים אלה לא רק את סכום המיסים העקיפים, אלא גם את הריבית ורווחי ההון שמגולמים בתשלום שהם עצמם מעבירים;

מכיוון שמיסים עקיפים מסתירים מהפרט את מה שהוא משלם למדינה, בעוד שמס ישיר אינו מוסווה, אינו מתוחכם, ואינו ניתן לפרשנות שגויה על־ידי האדם הממוצע. לפיכך, מיסוי ישיר דוחף כל פרט לפקוח עין על רשויות השלטון בעוד שמיסוי עקיף מחבל בנטייה זו.
תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
[email protected]
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה ב־ISA, התאחדות בינלאומית המאגדת תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.