הפגנה סוערת בת״א ואיום בהתפטרות המונית בתגובה להכרזת שר הבריאות
איגוד ועדי התחבורה בכוח לעובדים נערך לשביתה ארצית
X
תודה רבה!
אוקיי, ההודעה שלך נשלחה, מצוין, נשתדל ליצור קשר בהקדם.
לא ל"הפרד ומשול" בין עובדים
לא לרמיסת זכות ההתאגדות בחברת הראל
חלק מהמנהלים בתפקידי ביניים, מנסה לטעון כי יש ״ויכוח״ בין מי שמתנגד לבין מי שתומך בהתאגדות ■ בפועל יש התנגשות בין האינטרסים של ההנהלה לבין האינטרסים של כלל העובדים
1,126

בחודשים האחרונים החלו חלק מעובדי חברת הביטוח הראל לקדם התאגדות במסגרת ההסתדרות. במרבית חברות הביטוח הגדולות כבר הוקמו ועדים. ההנהלה חוששת ומנסה לזרוע הפרד ומשול בין העובדים.

קבוצת העובדים מתנגדי ההתארגנות, חלקם מנהלים בתפקידי ביניים, מנסה להסביר כי יש ״ויכוח״ בין מתנגדי ותומכי הוועד. אבל בפועל יש התנגשות בין האינטרסים של ההנהלה לבין האינטרסים של כלל העובדים. ההנהלה בוחרת להשתמש בכלים הכי מלוכלכים כדי להפעיל לחץ לריסוק ההתאגדות ולהפחיד את אותם עובדים אמיצים שיזמו את המהלך. מיותר לציין כי עד רגע זה ההנהלה מסרבת להכיר בהתאגדות העובדים בהראל.

ועד הפעולה הזמני שמונה על ידי ההסתדרות וכולל את העובדים שיזמו את ההתארגנות מסביר כי הוא הוקם כדי לשפר תנאים, לשמור על יציבות תעסוקתית ולקדם חתימה על הסכם קיבוצי בהראל.

בטרם נחשף מהלך ההתאגדות (בסוף אוגוסט) החליטה ההנהלה להעלות את שכר המינימום בחברה ל־6,000 שקל. מתנגדי ההתאגדות מדברים מגרונה של דוברות ההנהלה כשהם טוענים כי זו דוגמה לכך שתנאי העבודה בחברה טובים ואין צורך להתארגן כדי לשפרם. אבל למעשה, ללא הקמת ועדי עובדים וחתימת הסכמים קיבוציים בכל ענף הביטוח, והחשש של ההנהלה שועד יוקם גם בהראל, היא לא היתה מעלה את שכר המינימום בחברה. זו הוכחה שעובדי הראל דווקא צריכים להיות מאוגדים כמו יתר עובדי ענף הביטוח.

בתאריך ה־11 בספטמבר אף אורגנה הפגנה שכללה עשרות עובדים כנגד ההתאגדות. תמוה שעשרות עובדים הורשו לצאת באמצע יום עבודה להפגין מחוץ למשרדים. חולצות מודפסות ופלאיירים איכותיים הודפסו "פתאום" על ידי המתנגדים. בהפגנה כנגד הזכות הדמוקרטית של עובדים הונפו בציניות שלטים עם סיסמאות כמו ׳דמוקרטיה׳. גם הסיסמה ״משפחה לא מחליפים״ היא צינית, בשעה שההנהלה רומסת זכות בסיסית של עובדים. לקבוצת פייסבוק שהוקמה על ידי מתנגדי ההתארגנות צורפו באופן סיטונאי עובדים ושאינם עובדים, כולל חברי ועד הפעולה. הלחץ על העובדים מצד ההנהלה ושליחיה גרם למספר עובדים לחתום על ביטול חברותם בהתארגנות.

בתגובה לניסיונות למנוע הקמת ועד, ההסתדרות החתימה עשרות ראשי ועדים במשק על מכתב התראה לבעלי השליטה בהראל, בדרישה להפסיק את הניסיונות למנוע התאגדות בחברה.

במידה וההנהלה תצליח לסכל את ההתאגדות יהיה זה הישג למעבידים בענף ומכה פוטנציאלית לגל ההתאגדות, שכולל עשרות אלפי עובדים שדורשים לשפר את תנאי העבודה מול יוקר המחייה ושחיקת השכר.

בתגובה יש להגביר את הלחץ על ההנהלה, כולל באמצעות הפגנות סולידריות בהשתתפות עובדים מאוגדים ממקומות עבודה אחרים. חשוב לערוך אסיפות הסברה ודיון במקום העבודה, שבהן ניתן יהיה לתת תשובות לתעמולה נגד ההתאגדות, לגבש באופן דמוקרטי את דרישות ההתארגנות, ולהרחיב את מעגל העובדים הפעילים לקידום ההתארגנות. כמו בעשרות חברות אחרות בשנים האחרונות, גם לעובדי הראל יש את הכוח להתאגד — על אפה וחמתה של ההנהלה.

*   מתוך עיתון "המאבק", נובמבר 2016



תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
[email protected]
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה ב־ISA, התאחדות בינלאומית המאגדת תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.