כן למאבק להסרת המצור
זכויות להט״ב זה לא פוליטי?!
תפריט אפשרויות פייסבוק العربية
הצטרפו למאבק. הצטרפו לתנועת מאבק סוציאליסטי. רק תשאירו טלפון ונחזור אליכם.
הצטרפו למאבק!
שחיתות · מבקשי מקלט · העבודה המאורגנת · כלכלה · כיבוש ושלום · המזה״ת · בינלאומי · סטודנטים · נוער · נשים · להט״ב · בריאות · סביבה · היסטוריה ותיאוריה · התנועה
X


טירוף קפיטליסטי
הפערים במדינות המפותחות הגיעו לשיא
מחצית מהאוכלוסייה במדינות ה־OECD, מחזיקה בבעלותה רק ב־3% מכלל העושר

הדפסה

הפערים בין העשירון העליון לעשירון התחתון במדינות ה־OECD נמצאים בשיא של כל הזמנים, כך עולה ממחקר חדש של הארגון.

לפי המחקר, המאיון העליון (1%) במדינות ה־OECD מחזיק בכ־18% מכלל העושר בחברה, בעוד שארבעת העשירונים התחתונים, כלומר כמעט מחצית מהאוכלוסייה, מחזיקים בבעלותם רק ב־3%.

בעוד שבשנות ה־1980 העשירון העליון במדינות אלו הרוויח פי 7 יותר מהעשירון התחתון, כיום הפער עומד על פי 9.6. בישראל, לפי המחקר, המצב אף גרוע יותר: העשירון העליון בארץ הרוויח פי 14.9 יותר מהעשירון התחתון.

*   מתוך עיתון המאבק, גיליון יוני–יולי
תנועת מאבק סוציאליסטי
ת.ד. 59187, תל אביב–יפו 6159101
info@socialism.org.il
054.818.44.61 | 054.818.44.62
מאבק סוציאליסטי היא תנועה סוציאליסטית הנאבקת למען חברה סוציאליסטית ודמוקרטית, המושתתת על צדק חברתי, שלום ושוויון. התנועה שותפה בוועד למען אינטרנציונל עובדים (CWI), ארגון סוציאליסטי בינלאומי המאגד תנועות ומפלגות סוציאליסטיות בעשרות ארצות ברחבי העולם.